บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด (Connext Engineering Consultants Co., Ltd.)ได้ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มวิศวกร และสถาปนิกซึ่งเคยได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้บริหารโครงการห้างสรรพสินค้า และ ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่จากประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลายาวนานกว่า 9 ปีมีผลงาน12โครงการ,ห้างโฮมโปร และ เมกาโฮม กว่า 10 โครงการรวมถึง Community Mall, โรงแรม, โรงงาน และ อาคารทั่วไปบริษัทจึงมีประสบการณ์ และมีศักยภาพในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ทีมงานวิศวกร และ สถาปนิก ของบริษัท วิศวกรที่ปรึกษา คอนเนค จำกัดล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างทั้งในฐานะผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้บริหารโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก่อนร่วมงานกันด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะพัฒนาการให้บริการด้านการบริหารโครงการก่อสร้าง, ควบคุมงาน และ ประมาณราคา ที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเท่าเทียมสากล ในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

คณะผู้บริหารของบริษัทฯมีความใส่ใจในรายละเอียดของการดำเนินงานทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การจัดหาข้อมูล, จัดทำ TOR และ ประกวดราคา, ทำสัญญาจ้าง รวมถึงรายละเอียดการให้บริการก่อนและหลังการก่อสร้างองค์กรมีความคล่องตัวในการให้บริการเรามีความมุ่งหวัง และเป้าหมายที่จะมอบการบริการที่ดี และเป็นธรรมให้แก่เจ้าของโครงการ ด้วยความจริงใจตลอดไป

ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยี่ทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง มีวิวัฒนาการที่ทันสมัย และเติมโตอย่างรวดเร็ว เจ้าของธุรกิจหรือเจ้าของโครงการปรารถนาที่จะเห็นโครงการประสบความสำเร็จ ได้งานที่มีคุณภาพ และคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของงานการก่อสร้าง เพื่อให้บริการด้านบริหารโครงการก่อสร้างอย่างครบวงจรทั้งด้าน การบริหารโครงการ, การควบคุมงาน และประมาณราคา